Czym różni się badanie wzroku dziecka od badania wzroku osoby dorosłej?

Badanie wzroku dziecka od badania wzroku osoby dorosłej nieco się różnią, ze względu na etap rozwoju aparatu wzroku dzieci i dorosłych, a także na specyfikę samego badania. Każde z nich zaczyna się dokładnym wywiadem na temat dotychczasowej historii wzroku, używanych okularów i potrzeb wzrokowych. Sprawdź, na czym polega badanie w obu tych przypadkach.

Jak przebiega badanie wzroku u najmłodszych dzieci?

U dzieci pierwsze badanie wzroku wykonuje się już w okresie tuż po urodzeniu. Lekarz sprawdza u noworodka zewnętrzny wygląd oczu, ocenia reakcję źrenic na światło, ruchy gałek ocznych i powiek oraz weryfikuje symetrię ich ustawienia. Następnie określa on zabarwienie białkówki i tęczówki, na końcu badania sprawdza obecność ewentualnych wybroczyn. W okresie niemowlęcym z kolei wzrok bada się co około cztery miesiące, wykonując badanie dna i przedniego odcinka oka, dokonując oceny ustawienia oczu, ich ruchów, a także mierząc ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Jakie badania wzroku wykonuje się u dzieci starszych?

U starszych dzieci wykonuje się badanie ostrości wzroku, z wykorzystaniem tablic z obrazkami, w miejsce liter i cyfr, znajdujących się na tablicach podczas badania dorosłych. Specjalista (ortoptysta lub optometrysta) w trakcie badania zwraca uwagę na pracę soczewki w oku oraz mięśni okoruchowych, konwergencję i widzenie przestrzenne oraz barwne. Co więcej, specjalista ocenia ostrość widzenia każdego oka oddzielnie i stan widzenia obuocznego. Dziecko w trakcie badania czyta z tablicy literki lub obrazki oraz wykonuje testy na widzenie obuczone, w trakcie których ogląda m.in. kolorowe światełka z bliska i z daleka, co pozwala określić obuoczność do bliży i dali.

Test przysłaniania z kolei dostarcza informacji na temat prawidłowości ruchów oczu, a także zezie jawnym, ukrytym i pozornym. Można tu też określić, czy zez jest naprzemienny, horyzontalny, wertykalny czy skośny. Do pomiaru służy m.in. synoptofor, wykorzystujący kolorowe obrazki różniące się od siebie, rozdzielając wrażenia wzrokowe lub łączące je w jedno. Występowanie zeza do dali i do bliży sprawdza się również skrzydłem Maddoxa i listwami pryzmatycznymi.

Jak przebiega badania wzroku u dorosłych?

Badanie wzroku u dorosłych z kolei polega na komputerowym badaniu wady wzroku, któremu towarzyszy badanie przy wykorzystaniu tablic Snellena, z ciągami liter i cyfr różnej wielkości. Pacjent musi prawidłowo odczytać znaki z odpowiedniej odległości, najpierw jednoocznie, a następnie obuocznie. Na podstawie uzyskanych wyników i przy użyciu foroptera oraz odpowiednich testów optometrycznych specjalista dobiera korekcję wady wzroku na podstawie reakcji wzroku. Po doborze oglądany jest przedni oraz tylny odcinek oka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości optometrysta wykonuje badania szczegółowe przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń takich jak tomograf siatkówki OCT, topograf rogówki, perymetr czy tonometr. Nowoczesna diagnostyka pozwala wykryć najmniejsze zmiany chorobowe (jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, odwarstwienie siatkówki) i podjąć wczesne i skuteczne leczenie, prowadzone przez okulistę po skierowaniu od optometrysty.