Czym jest topografia rogówki? Kiedy wykonuje się to badanie?

Topografia rogówki to badanie mające na celu sprawdzenie, jaki kształt ma rogówka oka, czyli część oka o największej mocy optycznej. W trakcie nieinwazyjnego badania tworzy się barwna mapa pokazująca jej lokalne krzywizny. Mapa ta daje informacje, które pozwalają stwierdzić nieprawidłowości najczęściej zewnętrznej, ale coraz częściej również wewnętrznej powierzchni rogówki.

Na czym polega badanie topografii rogówki?

Urządzenia do wykonywania topografii rogówki wykorzystują kręgi Placido, zdjęcia z kamery Scheimpflunga albo obraz tomograficzny OCT. Badanie trwa krótko, jest bezdotykowe i nie sprawia bólu. Przed jego rozpoczęciem nie ma konieczności podania kropli do oczu. Aby przeprowadzić badanie, pacjent opiera brodę oraz czoło na podpórkach przed czaszą. Czasza ta jest oświetlona czerwonym światłem i pokryta współśrodkowymi pierścieniami, które odbijają się na rogówce podczas badania. Pacjent musi w trakcie badania patrzeć centralnie na diodę. Dane, takie jak szerokość odbicia pierścieni na rogówce i zniekształcenia, są rejestrowane i analizowane przez komputer. Następnie informacje te przeliczane są na promienie krzywizny rogówki. Wynikiem badania topografii rogówki jest kolorowa mapa uniesień i krzywizn rogówki, którą analizuje okulista.

Wskazania do wykonania badania

Topografia rogówki jest wykonywana w kilku celach. Jednym z podstawowych jest diagnozowanie stożka rogówki. Badanie to pozwala także na dopasowanie sztywnych soczewek kontaktowych korygujących np. astygmatyzm nieregularny. Nieprawidłowość ta jest spowodowana m.in. urazami i stożkiem rogówki. Innymi schorzeniami, do których korygowania korzysta się ze sztywnych soczewek kontaktowych, jest krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm.

Topografię rogówki wykonuje się także przed niektórymi zabiegami. Przykładem jest laserowa korekcja wady wzroku. Innym zabiegiem, przed którym sprawdza się topografię rogówki, jest operacja zaćmy. Dzięki temu badaniu oblicza się moc soczewki wewnątrzgałkowej, którą wszczepia się do oka podczas operacji. Po zabiegach również wykonuje się badanie topografii rogówki.