Badanie okulistyczne

Badanie to, wykonywane przez lekarza okulistę polega na diagnozowaniu i leczeniu wszelkich chorób związanych z narządem wzroku. Zalecane jest, aby skonsultować się z okulistą, gdy pojawiają się takie objawy jak m.in. ból, szczypanie, zaczerwienienie lub inne dolegliwości oczu, a także w przypadku stwierdzenia innych niepokojących zmian w obrębie narządu wzroku. Uprawniony jest do podawania i przepisywania leków jak również do chirurgicznej ingerencji w zakresie narządu wzroku. W naszym Centrum nie zajmuję się on doborem okularów ani soczewek kontaktowych.

W naszym gabinecie przyjmuje lekarz Bartłomiej Wójcik, pracujący na co dzień na Oddziale Klinicznym Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej oraz w Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Więcej o panu doktorze i jego zakresie badań można przeczytać w dziale Okuliści