Zespół

Dr n. fiz. Paweł Nawrot – ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku, zdobywając tytuł licencjata z Optyki Okularowej oraz magistra z Optometrii (Numer Optometrysty NO08203). W 2020 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: “Deficyty motoryczne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego”.

Do dnia dzisiejszego efektem pracy naukowej dra Nawrota jest 6 artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 10 artykułów poglądowych i popularno-naukowych. Wyniki badań własnych prezentował na 8 konferencjach, w tym 6 krajowych i 2 zagranicznych, dodatkowo na 7 konferencjach krajowych (głównie międzynarodowych) prowadził wykłady dydaktyczne i warsztaty z dziedziny optometrii. Jest szkoleniowcem branży optyki okularowej i kontaktologii (12 szkoleń i wykładów edukacyjnych i popularno-naukowych).

Przez 6 lat prowadził zajęcia dla studentów optyki okularowej oraz optometrii na UAM w Poznaniu, był członkiem Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii oraz pracownikiem Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu. Od 2015 r. pomagał w organizacji i programie studium podyplomowego z zakresu Optometrii na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie. Od 4 lat jest wykładowcą przedmiotu Widzenie Obuoczne na tej uczelni.

Jako student zdobywał doświadczenie zawodowe uczestnicząc w akcjach promocji zdrowego widzenia oraz aplikacji soczewek kontaktowych. Jako optometrysta pracuje zawodowo od 2006 roku, najpierw w dwóch gabinetach w Poznaniu, a od 2014 roku w swoim własnym, ciągle rozwijanym gabinecie optometrycznym w Zawierciu, gdzie także mieszka.

Dodatkowa działalność pana Pawła obejmuje współautorstwo zestawów pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na czeladników i mistrzów optyki okularowej oraz współautorstwo pierwszego w Polsce oprogramowania do obsługi gabinetu optometrycznego “Optometrysta” (OptoDigital.eu).

Dr Nawrot jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. W 2019 roku został nagrodzony statuetką „Za wkład w rozwój polskiej optometrii” z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Brązowym Medalem za zasługi dla Optyki Polskiej.