Optometryści i Ortoptyści

Dr n. fiz. Paweł Nawrot

Optometrysta | Optyk okularowy Kontaktolog (NO08203)

Optometryczne badanie wzroku dorosłych i dzieci od 4-go roku życia w aspektach:

  • dobór okularów klasycznych (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm) i specjalistycznych (relaksacyjne, biurowe, progresywne, dwuogniskowe, pryzmatyczne),
  • dopasowanie soczewek kontaktowych miękkich (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm) i sztywnych (ortokorekcyjne, do stożka rogówki i wysokich wad wzroku),
  • diagnostyka i trening wzrokowy zeza, niedowidzenia i zaburzeń akomodacji.
Paweł Nawrot

Dr Nawrot ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku, zdobywając tytuł licencjata z Optyki Okularowej oraz magistra z Optometrii (Numer Optometrysty NO08203). W 2020 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: “Deficyty motoryczne u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego”.

Do dnia dzisiejszego efektem pracy naukowej dra Nawrota jest 6 artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 10 artykułów poglądowych i popularno-naukowych. Wyniki badań własnych prezentował na 8 konferencjach, w tym 6 krajowych i 2 zagranicznych, dodatkowo na 7 konferencjach krajowych (głównie międzynarodowych) prowadził wykłady dydaktyczne i warsztaty z dziedziny optometrii. Jest szkoleniowcem branży optyki okularowej i kontaktologii (12 szkoleń i wykładów edukacyjnych i popularno-naukowych).

Przez 6 lat prowadził zajęcia dla studentów optyki okularowej oraz optometrii na UAM w Poznaniu, był członkiem Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii oraz pracownikiem Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu. Od 2015 r. pomagał w organizacji i programie studium podyplomowego z zakresu Optometrii na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie. Od 6 lat jest wykładowcą przedmiotu Widzenie Obuoczne na tej uczelni.

Jako student zdobywał doświadczenie zawodowe uczestnicząc w akcjach promocji zdrowego widzenia oraz aplikacji soczewek kontaktowych. Jako optometrysta pracuje zawodowo od 2006 roku, najpierw w dwóch gabinetach w Poznaniu, a od 2014 roku w swoim własnym, ciągle rozwijanym gabinecie optometrycznym w Zawierciu, gdzie także mieszka.
Dodatkowa działalność pana Pawła obejmuje współautorstwo ogólnopolskich zestawów pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na czeladników i mistrzów optyki okularowej oraz współautorstwo pierwszego w Polsce oprogramowania do obsługi gabinetu optometrycznego “Optometrysta” (OptoDigital.eu).

Dr Nawrot jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. W 2019 roku został nagrodzony statuetką „Za wkład w rozwój polskiej optometrii” z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Brązowym Medalem za zasługi dla Optyki Polskiej.

Poza pracą zawodową, która niewątpliwie jest jego pasją, znajduje czas na wycieczki rowerowe po Jurze, piesze po wyższych górach oraz aktywne kibicowanie lokalnej drużynie siatkarskiej Aluron CMC Warta Zawiercie, którym to zawodnikom bada wzrok.

Pełne informacje nt. sylwetki pana dr. Nawrota można uzyskać pobierając naukowo-dydaktyczno-zawodowe CV tutaj

 

Mgr Paulina Marchewka – Optometrysta

Optometryczne badanie wzroku dorosłych i młodzieży od 6-go roku życia w aspektach:

  • obór okularów klasycznych (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm)  i specjalistycznych (relaksacyjne, biurowe, progresywne, dwuogniskowe).
  • dopasowanie soczewek kontaktowych miękkich (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm).
Paulina Marchewka

Absolwentka rocznika 2021 r. studiów magisterskich na kierunku Fizyka techniczna, specjalność Optometria na Politechnice Częstochowskiej. Ponadto absolwentka rocznika 2020 r. studiów inżynierskich na kierunku Fizyka medyczna, specjalność elektroradiologia na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie. Jako studentka Politechniki Częstochowskiej była stypendystką Rektora Politechniki Częstochowskiej za bardzo dobre wyniki w nauce.

Regularnie stara się podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in.: „Schemat Optometrycznego Badania Dzieci”, „Problemy szkolne, a zaburzenia widzenia obuocznego” organizowanych przez Akademię Ćwiczę Oko; konferencja „Jestem Optometrystą 2021”, organizowana przez firmę Alcon; szkolenie „MiYOSMART – inteligentny sposób postępowania w krótkowzroczności u dzieci”, prowadzone przez firmę Hoya Lens Poland, po którym uzyskała certyfikat umożliwiający aplikację soczewek do hamowania rozwoju krótkowzroczności u dzieci.

Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki PTOO oraz Akademii Za-kontaktowanych, prowadzonej przez firmę Alcon Polska. W czasie wolnym lubi odpocząć przy książce lub serialu.

Mgr Agnieszka Zawadzka

Optometrysta (NO16324)

Optometryczne badanie wzroku dorosłych i młodzieży od 6-go roku życia w aspektach:

  • dobór okularów klasycznych (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm)  i specjalistycznych (relaksacyjne, biurowe, progresywne, dwuogniskowe).
  • dopasowanie soczewek kontaktowych miękkich (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm).
Agnieszka Zawadzka

Pani magister ukończyła studia podyplomowe z zakresu Optometrii w 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach odbyła praktyki w prywatnym zakładzie optycznym i gabinecie optometrycznym we Wrocławiu. Przez 5 lat pracowała w prywatnej Klinice Okulistycznej „Spektrum” we Wrocławiu, gdzie zdobywała doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami z zaćmą, jaskrą, AMD, przed i po laserowych korekcjach wad wzorku, po refrakcyjnych wszczepach soczewek. Posiada duże doświadczenie w pracy ze sprzętem diagnostycznym, m.in OCT. Brała udział w badaniach klinicznych poświęconych AMD jako BCVA Examinator i OCT photographer.

W wolnym czasie interesuje się grami komputerowymi, podróżami i fitnessem.

Maciej Skowron

Mgr inż. Maciej Skowron Optometrysta | Ortoptysta (NO10338)

Optometryczne badanie wzroku dorosłych i dzieci od 4-go roku życia w aspektach:

  • dobór okularów klasycznych (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm)  i specjalistycznych (relaksacyjne, biurowe, progresywne, dwuogniskowe).
  • dopasowanie soczewek kontaktowych miękkich (krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopia, astygmatyzm).
  • diagnostyka i trening wzrokowy zeza, niedowidzenia i zaburzeń akomodacji.

Pan magister ukończył Politechnikę Wrocławską w 2010 roku, zdobywając tytuł magistra z zakresu Optometrii. W 2019 uzyskał dyplom policealnej szkoły w Chorzowie na kierunku Ortoptyka.

W czasie studiów zdobywał doświadczenie biorąc udział w akcji „Czas na Wzrok 40+” organizowanej przez firmę Essilor Polonia wspólnie z JZO Jelenia Góra. Należał także do Kola Naukowego Optyki Widzenia „Visus”, z którym przeprowadzał przesiewowe badania dzieci przedszkolnych. Po zakończeniu studiów wziął udział w konferencji naukowej organizowanej przez Politechnikę Wrocławską, prezentując wyniki swojej pracy inżynierskiej.

Optometrię praktykuje od 2010 roku. Na przestrzeni lat współpracował z sieciami salonów optycznych oraz wieloma gabinetami prywatnymi, uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych.

W latach 2013-2015 zrobił sobie przerwę od pracy zawodowej. W tym czasie doskonalił język angielski zwiedzając jednocześnie Australię. Pan Maciej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

W wolnym czasie lubi zmęczyć się chodząc po górach, poczytać o psychologii lub zagrać w grę planszową.