Badanie optometryczne

Jak przebiega badanie optometryczne
w Centrum Wzroku - Dr Nawrot?

Poznaj nasze badanie wzroku

Badanie Optometryczne jest badaniem specjalistycznym wykonywanym przez optometrystę z wykształceniem wyższym i obejmuje wiele procedur oceniających funkcjonowanie układu wzrokowego.

Przeprowadzane jest z uwzględnieniem następujących elementów:

Wywiad. Przeprowadzany w formie rozmowy ma na celu sprecyzować potrzeby wzrokowe badanego oraz poznać historię jego widzenia, stanu zdrowia oraz noszonej do tej pory korekcji optycznej.

Badanie ostrości wzroku. Ocena jednoocznej i obuocznej ostrości widzenia na dal i na bliż wzrokową.

Badanie autorefraktokeratometrem (popularny „komputer do badania wady wzroku”). Wstępne badanie wady wzroku (refrakcji) każdego z oczu, podające przybliżony wynik potrzebnej korekcji optycznej.

Ocena przedniego odcinka oka. Odbywa się za pomocą biomikroskopu (tzw. lampy szczelinowej) i służy do sprawdzenia przezierności rogówki, soczewki oraz wykryciu potencjalnych nieprawidłowości spojówek oraz powiek.

Subiektywny pomiar wady wzroku (refrakcji). Ma na celu dokładny dobór korekcji optycznej i odbywa się przy użyciu wielu procedur badania refrakcji za pomocą foroptera i oprawy próbnej.

Ocena akomodacji, czyli mechanizmu pozwalającego widzieć wyraźnie w różnych odległościach.

Badanie widzenia obuocznego. Ocena współpracy między oczami w aspekcie widzenia przestrzennego, ukrytych i jawnych zezów oraz zaburzeń wergencji.

Inne procedury, których potrzebę użycia wskazuje wywiad lub niespójne wyniki wcześniej przeprowadzonych procedur.

Z uwagi na powyższą ilość technik użytych w celu określenia jakości widzenia, badanie optometryczne trwa zazwyczaj ok. 1 godz. Czas ten może być krótszy u badanego z prostym problemem wzrokowym lub wydłużyć się jeśli problem z widzeniem wymaga szerszej diagnostyki.

Nasi optometryści są członkami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki i wszystkie procedury wykonują zgodnie ze Standardem Badania Optometrycznego i Doboru Miękkich Soczewek Kontaktowych.

Aby umówić się na wizytę zadzwoń do nas na nr tel. 32 670 77 71 wewn. 2 lub kliknij na zakładkę Kontakt i w formularzu opisz swój problem wzrokowy, wskazując co ma być celem wizyty.

Jak przygotować się na badanie optometryczne?

  • przynieś obecnie używane okulary i dokumenty ich dotyczące (kartę soczewek okularowych, receptę, zlecenie na okulary, itp.),
  • jeśli używasz soczewek kontaktowych regularnie, przyjdź na wizytę w soczewkach kontaktowych na oczach (nosząc je min. 5 godz.), mając ze sobą płyn i pojemnik na soczewki,
  • zabierz dokumenty dotyczące dotychczasowej historii chorób oczu (przepisywane leki, wypisy z ośrodków zdrowia, itp.),
  • jeśli pracujesz przy komputerze, zmierz odległość między oczami a monitorem w pozycji w jakiej siedzisz w pracy,
  • przyjdź na wizytę zdrowy i w miarę możliwości wypoczęty
  • jeśli używasz regularnie kropli nawilżających to podaj je do oczu na 20 min przed wizytą.

Badanie optometryczne nie diagnozuje chorób układu wzrokowego wymagających leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. Niemniej jednak w przypadku zauważenia specyficznych symptomów wzrokowych lub nieprawidłowości w fizjologii lub anatomii układu wzrokowego, optometrysta kieruje badanego do lekarza okulisty lub innego specjalisty.

Należy wiedzieć, że sama wada wzroku nie zawsze jest powodem dolegliwości wzrokowych takich jak szybka męczliwość lub bóle oczu, zamazywanie lub dwojenie obrazu czy problemy ze skupianiem uwagi czy czytaniem. Takie skutki powodują często zaburzenia akomodacji, wergencji lub zezy ukryte. Badanie optometryczne jest w stanie zdiagnozować tego rodzaju zaburzenia i zalecić odpowiednie postępowanie (korekcja optyczna lub trening wzrokowy).

W krajach zachodnich optometrysta jest specjalistą pierwszego kontaktu w problemach wzrokowych. Wzorując się na zachodnich programach nauczania Optometrii, polskie uczelnie wyższe przygotowują przyszłych optometrystów do takiej właśnie roli. Posiadając szeroką wiedzę z zakresu optyki okularowej, optometrii oraz podstaw okulistyki, optometrysta jest w stanie odpowiednio pokierować postępowaniem w przypadku wykrycia zaburzeń widzenia. Poza tym, współpraca optometrysty z okulistą, ortoptystą i optykiem jest w stanie zapewnić kompleksową profilaktykę lub leczenie zaburzeń układu wzrokowego u każdej osoby z problemem wzrokowym.

Optometrysta to zawód, który można zdobyć poprzez ukończenie studiów wyższych z odpowiednią specjalizacją lub studiów podyplomowych z optometrii. Na wizytę do tego specjalisty mogą zgłaszać się osoby, które zmagają się z pogorszeniem jakości widzenia lub mają już zdiagnozowaną wadę wzroku i potrzebują okresowych badań refrakcji. Okulista natomiast posiada ukończone studia medyczne i dyplom uzyskania odpowiedniej lekarskiej specjalizacji. Diagnozuje on i leczy wszelkie choroby oczu oraz w razie potrzeby przeprowadza zabiegi chirurgiczne w szpitalach.