Na czym polega badanie OCT?

Wzrok jest jednym z najważniejszych ludzkich zmysłów, a zaburzenia widzenia w znacznym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie oraz naukę lub pracę zawodową. Szybka i pewna diagnostyka umożliwiająca wychwytywanie różnych dolegliwości w możliwie wczesnym stadium pozwala na zastosowanie właściwej terapii, ma więc bardzo duże znaczenie dla zachowania i odbudowania pełni zdrowia. Jednym ze sposobów nowoczesnej diagnozy problemów ze wzrokiem jest badanie OCT. Zobaczmy, jakie schorzenia można dzięki niemu wykryć i sprawdźmy na jakiej zasadzie działa.

Charakterystyka badania OCT

Badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia dna oka polega na wprowadzeniu do wnętrza gałki ocznej wiązki światła, która skanując siatkówkę, pozwala na stworzenie jej cyfrowego modelu pokazującego wszelkie nieprawidłowości i zmiany budowy. Cała procedura trwa kilka minut, lecz wymaga dodatkowego czasu, jeśli istnieje potrzeba poszerzenia źrenicy za pomocą kropli. Otrzymywany wynik jest analizowany i opisywany przez lekarza wykonującego badanie.

Co można zdiagnozować dzięki badaniu OCT?

Wykonanie badania OCT pozwala na diagnozę stanu siatkówki i wykrywanie schorzeń dna oka. Jest wykorzystywane zwłaszcza w razie podejrzeń wystąpienia zmian w obszarze plamki żółtej. Badanie jest zalecane u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD – Age-related Macular Degeneration), objawiającej się zaburzeniem ostrości widzenia w środkowej części jego pola, a także przy makulopatii cukrzycowej (DME – Diabetic Macular Edema), czyli tzw. cukrzycowym obrzęku plamki wynikającym z uszkodzenia naczyń i gromadzenia się płynu w środkowej części siatkówki. OCT daje także możliwość stwierdzenia obrzęku plamki występującego z innych przyczyn, odkrycia otworu w plamce żółtej, a także centralnej retinopatii surowiczej (CRS) związanej z surowiczym ograniczonym odwarstwieniu siatkówki, dającego efekt zamglenia lub pogorszenia się ostrości widzenia. Badanie OCT ma także ogromne znaczenie diagnostyczne w przypadku jaskry, dzięki analizie tarczy nerwu wzrokowego i otaczających go neuronów.