Komu i na jakich zasadach przysługuje dofinansowanie okularów?

Coraz większa liczba pracowników zmuszona jest nosić okulary korekcyjne, co często jest efektem wielu godzin spędzanych przed komputerem lub na pracy z drobnym tekstem. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie ich zakupu? Kto może się o nie starać?

Okulary korekcyjne – podstawowe zasady przyznawania dofinansowania

Problemy ze wzrokiem to jedna z dzisiejszych chorób cywilizacyjnych, związana z liczbą godzin spędzanych przed różnego rodzaju monitorami, zanieczyszczeniem środowiska i niewłaściwym sposobem odżywania się. Okulary korekcyjne potrzebne są nam na co dzień, ale i do wykonywania obowiązków zawodowych. Muszą być więc profesjonalnie wykonane, czasami niezbędne są dodatkowe powłoki ochronne lub specjalny materiał do wykonania soczewek, jest to więc dość kosztowna inwestycja. Na szczęście można liczyć na dofinansowanie okularów, które powinien nam zapewnić nasz pracodawca. Na czym ono polega?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, można uzyskać całkowite sfinansowanie lub częściową dopłatę do okularów korekcyjnych, jeśli pracownik spędza przed komputerem przynajmniej połowę czasu pracy każdego dnia. Przykładowo, jeśli ktoś spędza przed komputerem ponad 4 godziny dziennie, wykonując obowiązki służbowe, może wystąpić o zwrot kosztów zakupu lub dofinansowanie. Musi jednak przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie uzyskiwane podczas badań wstępnych lub okresowych.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wszyscy, którzy muszą na co dzień nosić okulary wiedzą, że cena soczewek i oprawek bywa dość wysoka. Stąd pojawia się pytanie, jakiego rodzaju dofinansowanie można otrzymać? Jego wysokość najczęściej określają przepisy wewnętrzne zakładu pracy. Od dobrej woli pracodawcy zależy, czy zapłaci za całe okulary, czy pokryje jedynie koszt do pewnej wysokości, a resztę będzie musiał zapłacić sam pracownik. Wewnętrzne przepisy określają również, co jaki czas można występować o dofinansowanie.