Na czym polega terapia wzroku i kiedy się ją stosuje?

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów, odgrywając kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu. Niestety, istnieje wiele czynników, które mogą go zaburzać. Jak w rozwiązaniu problemów z widzeniem może pomóc terapia wzroku? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest terapia widzenia?

Terapia widzenia to specjalistyczna forma leczenia, która ma na celu poprawę widzenia i koordynacji wzrokowej. Jest to nieinwazyjne podejście, które wykorzystuje różne techniki, takie jak soczewki, pryzmaty i ćwiczenia wzrokowe. Terapia wzroku może pomóc w poprawie umiejętności widzenia, takich jak śledzenie wzroku, skupianie wzroku, koordynacja wzrokowa i postrzeganie głębi. Celem terapii widzenia prowadzonej w Zawierciu jest pomoc ludziom w osiągnięciu lepszego widzenia i poprawy jakości życia.

Kiedy stosuje się terapię widzenia?

Terapia wzroku jest zalecana osobom, które mają trudności z zadaniami związanymi z widzeniem, takimi jak czytanie, pisanie lub prowadzenie samochodu. Może być również stosowana u osób, które mają problemy z chwilowym zamazywaniem obrazu, podwójnym widzeniem lub zmęczeniem wzroku.

Inne schorzenia, przy których warto skorzystać z terapii wzroku to niedostateczna konwergencja, zaburzenia akomodacji oraz problemy z widzeniem obuocznym.

Jakie są korzyści z terapii widzenia?

Podstawową korzyścią z terapii widzenia jest poprawa umiejętności widzenia i lepsza jakość życia. Badania wykazały, że osoby, które poddają się terapii wzroku, doświadczają poprawy rozumienia tekstu czytanego, polepszają wyniki w nauce, poprawiają wyniki sportowe, zmniejszają czas reakcji w sytuacjach związanych z prowadzeniem samochodu oraz poprawiają koordynację oko-ręka.

Ponadto terapia może zmniejszyć zapotrzebowanie na okulary lub soczewki kontaktowe.